Regulamin

REGULAMIN

  

 1. Użytkownik serwisu www.zuzove.com zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych i powstrzymania się od podawania danych fałszywych i bezprawnych. Serwis www.zuzove.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanych na wskazany przez użytkownika adres email.
 2. Poprzez rejestrację w serwisie www.zuzove.com klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis www.zuzove.com jego danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji jego zamówienia i rozliczeń finansowych zgodnie z ustawa z dnia 29/08/1997 „O ochronie danych osobowych”
 3. Klient może samodzielnie dokonać korekty swoich danych osobowych, po stwierdzeniu ich nieprawidłowości. Poprzez wysłanie stosownego maila, klient może zażądać usunięcia swoich danych z serwisu www.zuzove.com
 4. Zarejestrowany użytkownik serwisu www.zuzove.com wyraża zgodę na otrzymywanie poprzez serwis www.zuzove.com korespondencji elektronicznej, bezpośrednio związanej z realizacją jego zamówień oraz odpowiedzi na jego zapytania.
 5. Serwis wwww.zuzove.com zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego związanego z realizacją zamówienia.
 6. Transakcje kartami kredytowymi prowadzone są we współpracy z Tpay, należącym do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., uznanym dostawca tego typu usług zarejestrowanym: ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań https://tpay.com/

 

Oferta handlowa:

 1. Na stronach serwisu www.zuzove.com zamieszczono informacje o towarach, a w szczególności: opis, pojemność, i zastosowanie. Administracja serwisu dokłada starań aby były one aktualne i odpowiadały rzeczywistości jednak nie ponosi odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem faktycznym
 2. Przed użyciem/zastosowaniem produktu użytkownik serwisu ma obowiązek zapoznania się ze stanem faktycznym i opisem na etykiecie konkretnego towaru oraz na stronie www.zuzove.com
 3. Ceny towarów zgodnie z opisem oraz koszty dostawy są wymieniane w serwisie w kwotach brutto.

 

Zamówienie użytkownika:

 

 1. Złożenie zamówienia w serwisie www.zuzove.com odbywa się poprzez klikniecie funkcji ‘ złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty ‘.
 2. Potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie i potwierdzenie realizacji zamówienia odbywają się drogą elektroniczną.
 3. Serwis www.zuzove.com zastrzega sobie prawo usunięcia z zamówienia towaru brakującego w magazynie realizującym zamówienie.
 4. Serwis www.zuzove.com nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikłe ze zdarzeń losowych
 5. Użytkownik serwisu może anulować zamówienie poprzez stosowną funkcję lub poinformowanie o tym fakcie administratora www.zuzove.com drogą elektroniczną.
 6. Zamówienia wymagające przedpłaty nie opłacone do 7 dni roboczych od daty ich potwierdzenia do realizacji są usuwane przez administrację serwisu.

   

Płatności:

 

 1. Użytkownicy serwisu www.zuzove.com dokonują płatności za zamówione towary, postępując zgodnie z instrukcjami w serwisie
 2. .Przewidziane są sposoby zapłaty: Płatność przelewem bankowym na numer konta wskazany w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Serwis www.zuzove.com zastrzega, że zamówienie przygotowywane wg. indywidualnej specyfikacji kupującego i na jego zamówienie wymaga przedpłaty i jest realizowane po otrzymaniu zapłaty na konto.

 

Warunki realizacji dostaw:

 

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu płatności na konto www.zuzove.com w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie.
 2. ZUZOVE dokłada starań , aby dostawy organizowane były nie później niż 5 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za złożone zamówienie (ten czas może się wydłużyć w przypadku dużych ilości zamówień)..
 3. Towar wysyłany jest od poniedziałku do piątku
 4. Serwis www.zuzove.com nie ma wpływu na czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 5. Towar dostarczany jest na adres dostawy wskazany w zamówieniu klienta.
 6. Zamówienia o wartości mniejszej niż 199 PLN realizowane są na koszt klienta. Do wartości towaru doliczany jest koszt dostawy. Klient akceptuje koszty serwisu poprzez potwierdzenie zamówienia. Administrator serwisu zastrzega sobie czasową zmianę wartości zamówienia realizowanego na koszt klienta poprzez wprowadzenie promocji o czym poinformuje na stronie głównej serwisu zakupowego.
 7. W uzasadnionych przypadkach serwis www.zuzove.com zastrzega możliwość ponownego naliczenia kosztów usługi transportu. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury za dodatkowe koszty usługi transportu.
 8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta traktowana będzie jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność dostawy nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia, jeśli wcześniej zostało ono potwierdzone.
 9. Przyjęcie dostawy przez klienta potwierdzone jego podpisem na dokumencie dostawy oznacza potwierdzenie jej zgodności ze złożonym zamówieniem.

 

Zwroty i reklamacje:

 

 1. Klientom www.zuzove.com przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty dostawy pod warunkiem, że towar jest w dalszym ciągu fabrycznie zapakowany i nie posiada śladów zużycia.
 2. Klient zobowiązany jest dostarczyć zwracany towar do miejsca dostawy wskazanego na fakturze.
 3. Wszystkie towary sprzedawane w serwisie www.zuzove.com objęte są gwarancją producenta obowiązującą na terenie RP.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia pod adresem zgodnym z fakturą sprzedaży. Klient otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

Zmiana Regulaminu serwisu www.zuzove.com:

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od momentu jego opublikowania na stronie serwisu www.zuzove.com
 2. Serwis www.zuzove.com zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania zarejestrowanych użytkowników serwisu.

 

Spory:

 

 1. Serwis www.zuzove.com deklaruje gotowość rozwiązywania wszystkich sporów w drodze negocjacji.
 2. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Zuzove w Rzeszowie

 

     Ogólne:

 

 Operatorem i właścicielem sklepu www.zuzove.com jest firma Zuzove - kosmetyki naturalne Zuzanna Klita z siedzibą pod adresem ul. Strażacka 56c/4 w Rzeszowie. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana pod numerami

NIP: 865-247-37-92 oraz REGON: 383822142.

 

 

Zuzove - kosmetyki naturalne

Zuzanna Klita

ul. Strażacka 56c/4

35-312 Rzeszów